O Z N A M 

Vážení rodičia!

Klub MHK Ružomberok z dôvodu vzniknutej situácii ohľadom šírenia koronavírusu Covid-19 a opatrení, ktoré boli vydané (mesto Ružomberok a SZĽH) a následného ukončenia prevádzky zimného štadióna v Ružomberku, ruší všetky tréningy vo všetkých kategóriách s platnosťou a účinnosťou od od 12.3.2020.

Týmto dňom klub MHK Ružomberok ukončuje sezónu 2019/2020.

Vzniknutá situácia nás veľmi mrzí, no zdravie detí a trénerov je pre nás prvoradé. 

Chceme Vás, milí rodičia požiadať, aby ste dohliadli na to, aby deti namiesto tréningov trávili čas naozaj v reálnej izolácii a nedovolili im tráviť čas vo väčšej skupine, prípadne v nákupných centrách.

O ďalších nových situáciách, týkajúcich sa klubu, vás budeme informovať!

Vedenie MHK Ružomberok.

TLAČIVÁ NA 2%

inPage - webové stránky, doménawebhosting ľahko.