O Z N A M 

Stretnutia s rodičmi a VV MHK Ružomberok za účelom podania nasledovných informácií :

1. Priebeh a dĺžka trvania letnej prípravy, predpokladaný začiatok prípravy na ľade

2. Prihlásenie kategórií do súťaží SZĽH, predpokladaný začiatok súťaží

3. Zabezpečenie rozpočtu na sezónu 2020/2021

4. Rôzne

Termíny jednotlivých stretnutí :

Kategória: Kadet + 8.ročník

Streda 27.5.2020 – 17.30 hod. – Zimný štadión Ružomberok  

Kategória: Žiaci

Streda 27.5.2020 – 16.00 hod. – Areál ZŠ Zarevúca 

Kategória: P1

Streda 27.5.2020 – 16.45 hod. – Areál ZŠ Zarevúca 

Kategória: P2

Štvrtok 28.5.2020 – 16.45 hod. – Areál ZŠ Zarevúca

V prípade nepriaznivého počasia budú stretnutia prebiehať na Zimnom štadióne ( tu budú aj tréningy jednotlivých kategórií)

ROZPIS LETNEJ PRÍPRAVY

platný od 18.5.2020

O Z N A M 

Klubové poplatky na sezónu 2020/2021 je možné uhrádzať aj osobne,

v čase stránkových hodín:

Pondelok : 15.00 - 17.00

Streda : 15.00 - 17.00

Štvrtok : 15.00 - 17.00

Piatok : 15.00 - 17.00

V prípade potreby volajte manažérovi klubu (p.Matejka) a dodhodnite si iný termín.

TLAČIVÁ NA 2%

inPage - webové stránky, doménawebhosting ľahko.