Darovanie 2 % z dane.

Darujte 2 % z dane našim deťom - hokejistom.

Získané finančné prostriedky budú použité výhradne len pre deti

na ich činnosť spojenú s ľadovým hokejom.

Zakúpime im dresy, tréningové pomôcky, klubové oblečenie, štartovné na turnaje a pod.

Záleží len od Vás, koľko finančných prostriedkov budeme môcť dať našim deťom od Vás,

Vašich známych a priateľov.

Vás to nič nestojí, len urobiť pár úkonov podľa nižšie uvedených informácií.

Ďakujem v mene našich mladých hokejistov za  Vašu pomoc pre nich.

MHK Ružomberok


Som zamestnanec

Daňové priznanie za mňa podáva zamestnávateľ.
Podáva za vás daňové priznanie váš zamestnávateľ? Tu je jednoduchý návod na to, ako postupovať, ak ste sa rozhodli venovať 2% MHK Ružomberok.
Ako postupovať ?
1. Požiadajte do 15. 2. 2022
Termín, do ktorého požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň

2. Potvrdenie o zaplatení dane
Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane
3. Vypočítajte
Z potvrdenia o zaplatení dane si vypočítajte:

  • 2% z Vašej zaplatenej dane - ak ste zamestnancom
  • Vzorec na výpočet 2 % je   ( Výška dane / 100 ) x 2

4. Doručte tlačivo na daňový úrad
Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby spolu s tlačivom Potvrdenie o zaplatení dane doručte na daňový úrad. Adresu nájdete na stránke finačnej správy 
5. Hotovo a za všetky deti ĎAKUJEME
Ak všetko prebehlo bezchybne, daňový úrad nám prevedie Vaše 2%, ktoré na 100% využijeme na pomoc deťom.


Som fyzická osoba

Daňové priznanie si podávam sám.
Podávate si daňové priznanie sami? Ste SZČO – živnostník, slobodný umelec? Tu je jednoduchý návod na to, ako postupovať, ak ste sa rozhodli venovať 2% MHK Ružomberok.

Ako postupovať ?

1. Uzavrite účtovníctvo
Po ukončení účtovného obdobia 2021 vykonajte účtovnú uzávierku.
2. Vypočítajte
Z účtovnej uzávierky si vypočítajte:
  • 2% z Vašej zaplatenej dane - ak ste SZČO
  • Vzorec na výpočet 2 % je ( Výška dane / 100 ) x 2
3. Doplňte do daňového priznania
V daňom priznaní pre fyzické osoby sú kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech jedného prijímateľa.
4. Podajte daňové priznanie
Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na váš daňový úrad (podľa vášho bydliska). Adresu nájdete na stránke finačnej správy.
5. Hotovo a za všetky deti ĎAKUJEME
Ak všetko prebehlo bezchybne, daňový úrad nám prevedie Vaše 2%, ktoré na 100% využijeme na pomoc deťom.


Som právnická osoba

S.r.o., a.s., nadácie, mestá a obce,
štátne organizácie.
Patríte medzi s.r.o. , nadáciu, mesto, obec, a.s., alebo štátnu organizáciu? Tu je jednoduchý návod na to, ako postupovať, ak ste sa rozhodli venovať 1% MHK Ružomberok

Ako postupovať ?

1. Uzavrite účtovníctvo
Po ukončení účtovného obdobia 2021 vykonajte účtovnú uzávierku.

2. Vypočítajte
Z účtovnej uzávierky si vypočítajte 1% ( 2%) z dane s príjmov právnickej osoby:

  • Ak právnicka osoba počas predchádzajúceho kalendárneho roka NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel, môže poukázať 1% z dane
  • Ak právnická osoba počas predchádzajúceho kalendárneho roka DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane, môže poukázať až 2% z dane
3. Doplňte do daňového priznania
V daňom priznaní pre právnické osoby sú kolónky na poukázanie 1% (2%) z dane v prospech jedného alebo viacerých prijímateľov

4. Podajte daňové priznanie do stanovenej lehoty
Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na váš daňový úrad (podľa vášho sídla) Adresu nájdete na stránke finačnej správy
5. Hotovo a za všetky deti ĎAKUJEME
Ak všetko prebehlo bezchybne, daňový úrad nám prevedie Vaše 1% (2%), ktoré na 100% využijeme na pomoc deťom.

inPage - webové stránky, doménawebhosting ľahko.