Vážení priatelia hokeja,

                  pokiaľ, zvažujete poukázanie 2% Vašich daní za rok 2020 na                          registrované organizácie, chceme Vám dať do pozornosti, že                       Občianske združenie Mestský hokejový klub Ružomberok je tiež jednou z nich.

Ak ste zamestnanec:

Vyplňte formulár 

a.) Vyhlásenie (editovateľné PDF) 

Názov: MESTSKÝ HOKEJOVÝ KLUB RUŽOMBEROK
Sídlo: RADLINSKÉHO 10 , 034 01 RUŽOMBEROK
Právna forma: OBČIANSKE ZDRUŽENIE 
IČO: 14222191

Zamestnávateľ Vám vystaví potvrdenie o zaplatení dane:

b) Potvrdenie o zaplatení dane (editovateľné PDF)

z neho si môžete vypočítať 2% z dane. Ak predstavujú menej ako 3,32 eur, bohužiaľ nemôžete 2% venovať.
Obidve tlačivá najneskôr do 30. apríla 2021 doručte na príslušný daňový úrad v mieste bydliska.

Ak ste fyzická osoba, ktorá si daňové priznanie podáva sama:

V daňovom priznaní vyplňte oddiel Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov...Ak 2% nepredstavujú aspoň 3,32 eur,                                  bohužiaľ nemôžete 2% venovať.

Ak ste právnicka osoba :

V daňovom priznaní vyplňte oddiel Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov... Svoje 2 % môžete rozdeliť medzi viaceré organizácie, minimálna výška daru pre 1 organizáciu je však 8,30 eur. 

Ďakujeme Vám za pomoc!

inPage - webové stránky, doménawebhosting ľahko.