VÝKONNÝ  VÝBOR  MHK  RUŽOMBEROK

Jozef HORVÁTH  - predseda MHK Ružomberokk

 Peter MATEJKA - manažér MHK Ružomberok

Mgr. Peter ŽITNÍK - člen VV MHK Ružomberok

  Roman HOLLÝ - člen VV MHK Ružomberok

MUDr. Erik MASARYK - člen VV MHK Ružomberok

inPage - webové stránky, doménawebhosting ľahko.