VÝKONNÝ  VÝBOR  MHK  RUŽOMBEROK

Jozef HORVÁTH

predseda MHK Ružomberok

predseda VV MHK Ružomberok

Peter MATEJKA

                                                manažér MHK Ružomberok MHK Ružomberok

                                   

                     

                    Roman HOLLÝ                      Mária ŽIAKOVÁ                     Mgr. Peter ŽITNÍK      

                          člen VV MHK                                     člen VV MHK                                           člen VV MHK

inPage - webové stránky, doménawebhosting ľahko.