VÝKONNÝ  VÝBOR  MHK  RUŽOMBEROK

Mgr. Peter ŽITNÍK

predseda VV MHK Ružomberok

Peter MATEJKA

manažér MHK Ružomberok

                                        

              Roman HOLLÝ               Mária ŽIAKOVÁ              Jozef HORVÁTH      

       člen VV MHK                  člen VV MHK                    člen VV MHK

inPage - webové stránky, doménawebhosting ľahko.