Dobrý deň, 

Kurz korčuľovania, ktorého som sa so svojimi žiakmi - druhákmi zúčastnila koncom novembra minulého roku, som bola maximálne spokojná - a nielen ja, ale aj žiaci.

Prístup trénerov bol profesionálny - boli milí, aktívni - čím motivovali žiakov k vytrvalosti a snahe. Taktiež program kurzu bol pre deti atraktívny, najmä preto, že  každý deň bol v niečom iný a primerane sa striedali organizované aktivity (súťaže a cvičenia) s voľnejším časom na oddych a zábavu.

Páčilo sa mi aj to, že aktivity na ľade boli rôznej náročnosti (aj pre úplných začiatočníkov, aj pre deti, ktoré sú v korčuľovaní pokročilejšie) - aby sa mohli aktívne zapájať všetci žiaci. Oceňujem aj to, že sa na kurze venovala pozornosť aj deťom - úplným začiatočníkom, ktoré mali k dispozícii potrebné pomôcky, aby sa na ľade vedeli udržať (žiaci začiatočníci to veľmi ocenili a významne im to pomohlo prekonávať strach). Plusom bola aj bezplatnosť a možnosť požičať si korčule a prilbu - vďaka tejto možnosti sa mohli kurzu zúčastniť aj deti z finančne slabších rodín. Taktiež po organizačnej stránke nám veľmi pomohla aj možnosť nechávať si korčule a prilby v šatni (preprava s deťmi v autobuse sa týmto stala omnoho jednoduchšou).

Všetci moji žiaci, ktorí sa kurzu zúčastnili dosiahli pokrok v korčuľovaní, a čo je dôležitejšie - upevnil sa v nich pozitívny vzťah k tomuto športu. Na kurz sa všetci veľmi tešili, a odchádzali zarmútení len z jedného dôvodu - že sa už skončil.

Touto cestou sa chceme ešte raz poďakovať za možnosť absolvovať tento kurz - a určite sa ho radi zúčastníme aj v budúcom školskom roku.

S pozdravom a prianím všetkého dobrého

Katarína Luczaková a žiaci II.B zo ZŠ Klačno Ružomberku

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dobrý deň,

V úvode sa Vám my chceme poďakovať za perfektne zorganizovaný kurz korčuľovania. Klobúk dolu pred chalanmi, ktorí naše deti viedli ku športu, získali si ich srdiečka a môžem povedať, že všetci sa naučili základy korčuľovania. Každý deň sa veľmi tešili na štadión a čo je hlavné, pokračujú v tom naďalej so svojimi rodičmi. To je to, čo sme chceli dosiahnuť! Aby deti športovali. Aby zmenili životný štýl. Veľmi nás teší, že s Vašou pomocou sa nám to darí.

Čo zlepšiť na kurzoch? Nenašla som nič, čo by som zmenila. Bolo to naozaj veľmi dobre pripravené. Ešte raz VEĽKÉ ĎAKUJEME.

Rodičia by uvítali, keby sa pridal ešte jeden vstup na korčuľovanie pre verejnosť, lebo nedele sú veeeeeľmi preplnené. Hlavne teraz, v takomto zlom počasí.

S pozdravom 

Mgr. Janka Brnová 

Dobrý deň ,


Kurz korčuľovania začal 14.10.2019, končil 18.10.2019. Súčasťou kurzu bolo i stretnutie detí s Miroslavom Šatanom. Našu spokojnosť s kurzom som vyjadrila už v tomto liste.   Na stránke wwwčernová.sk - materská škola sa nachádza nespočetné množstvo fotografií z kurzu a naša malá korčuliarka Emka odprezentovala rozhovor po absolvovaní trénerom.   Je zverejnený na vašej web stránke. Deti obdarovali trénerov kresbičkami, ktoré sme im odovzdali vo forme uceleného obrazu za ich perfektné výsledky, vedenie,  krásny  priateľský prístup, ktorým si deti získali. Radi sa k zážitkom  vracajú, u niektorých sú už spojené i s  túžbou po napredovaní v tomto športe. Ak by nestačilo to, čo som vtedy napísala, som ochotná potvrdiť to ešte raz novým poďakovaním, lebo projekt, ktorý ste veľmi dobre zorganizovali a jeho ciele boli naplnené,  sme len v pozitívnych hodnoteniach odprezentovali  pred rodičmi detí, verejnosťou a ostatnými  riaditeľkami MŠ, ktoré sa ho nezúčastnili. Ešte na doplnenie chcem uviesť, že počet a druh pomôcok na uskutočnenie kurzu by pomohol  nácviku v jednotlivých skupinách, nakoľko si niekedy museli deti pomôcky požičiavať a tréneri museli vynaložiť viac úsilia, aby všetky deti zvládali a odtrénovali. O finančnom ohodnotení pre trénerov ani nebudem hovoriť, to by malo  byť samozrejmosťou. Mesto Ružomberok by malo túto skvelú myšlienku maximálne podporiť, vyzvihnúť a patrične zafinancovať. Práve v súčastnosti treba každý šport a každú pohybovú činnosť u detí podporovať, rozvíjať a skvelé  nápady na jej rozvoj oceňovať. Stačí ochota a podpora.

Chcem úprimne v mene detí, rodičov i zúčastnených zamestnancov poďakovať celému vedeniu MHK, za výbornú myšlienku uskutočniť  v Ružomberku korčuliarske kurzy pre deti   materských škôl  týmto spôsobom.  Dopriali  ste tak všetkým deťom naučiť sa základom korčuliarskej techniky, dokonca aj tým, ktoré výstroj nevlastnia. Úžasným trénerom MHK Patrikovi, Marekovi a Veronike  ďakujeme za profesionálny, krásny a milý prístup k deťom, za skvelú organizáciu a metodiku, ktorou dokázali udržať deti v neustálej aktivite a dobrej nálade. Deti sa na každý deň tešili a ich radosť bola dôkazom, že podporovať rozvoj športu, korčuľovania aj hokeja sa u detí oplatí. Prajem  Vám, aby čo najviac detí, ktoré kurz absolvovali skončilo pri hokeji a robili tak radosť nám všetkým.

Fotky z ukončenia kurzu a stretnutia s Mirom Šatanom sa nachádzajú na stránke www.cernova.sk materská škola. l Mať také šťastie, aby sa naše deti stretli pri absolvovaní kurzu s bývalým reprezentantom SR a  dnes prezidentom Slovenského klubu ľadového hokeja Miroslavom Šatanom už mať nebudeme. Ešte raz vám srdečne ďakujem.
S pozdravom

Erika Krajčiová
riaditeľka MŠ
Materská škola
Pri Váhu 68/8096
034 06 Ružomberok-Černová

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dobrý deň , 

            Váš pilotný projekt považujeme za výnimočný, pre deti veľmi prínosný a podľa nášho názoru vysoko kvalitný. Má veľký zmysel nie len pri výučbe korčuľovania u detí, ale taktiež pri vzbudzovaní záujmu o šport a pohybové aktivity u detí v predškolskom a školskom veku. Zvlášť oceňujeme, že kurz korčuľovania realizujete zdarma.
           Oceňujeme tiež možnosť výberu termínu kurzu až v dvoch časoch, počas niekoľkých mesiacov, čo nám umožnilo kurz naplánovať v takom čase, ktorý bol pre nás najviac vyhovujúci. Tiež oceňujeme elektronický spôsob rezervácie kurzu a pripomenutia rezervácie v príslušný deň kurzu pomocou emailu v dostatočnom časovom predstihu. 
           Možnosť zapožičania korčúľ a prilieb sme využili vo veľkej miere a uľahčilo nám to každodenný presun s deťmi zo Stankovian až k Vám. Takisto sme využili možnosť ponechať si veci, korčule atď. v šatni počas celého týždňa, ktorú sme mali k dispozícii len my.
          Organizácia výuky korčuľovania bola výborná, premyslená, časovo dobre organizovaná, primeraná veku detí a ich schopnostiam. Hry na ľade boli motivačné, zábavné a spĺňali svoj účel. Za výborný nápad považujeme záver kurzu – Ľadovú olympiádu, ktorá bola pekným a tematickým ukončením kurzu. Pre deti bolo významné aj odovzdávanie účastníckych diplomov, ktoré boli graficky pekne spracované. Oceňujeme spôsob odovzdania diplomov trénermi každému dieťaťu osobne.
          Odborne vyškolení tréneri viedli výuku profesionálne, odborne, s radosťou a láskou k deťom. Dokázali udržiavať disciplínu priateľským spôsobom, komunikovali s deťmi primeraným spôsobom, dokázali uplatňovať individuálny prístup ak to bolo potrebné. Tréneri dokázali deti motivovať k pokrokom, vytvárali priateľskú a zábavnú atmosféru na ľade. Každé ráno nás milo vítali v priestoroch štadiónu, v prvý deň dokonca pred ním a kontrolovali denne úsmev detí, čo napomáhalo tomu, že sme sa cítili u Vás veľmi dobre.
Podľa nášho názoru ste zostavili vynikajúci tím trénerov, ktorí sa úžasne dopĺňajú. Majú náš obdiv, obzvlášť za to, že svoju prácu vykonávali bez nároku na finančnú odmenu, čo sme sa dozvedeli len z Vášho emailu.  
         Aj my pedagógovia sme mali možnosť počas kurzu byť s deťmi na ľadovej ploche, za čo sme Vám vďační. Tak sme aj my mohli zakúsiť atmosféru kurzu, priamo sledovať úspechy a pokroky našich detí a s úžasom sledovať celý priebeh.
         Vaše ciele, ktoré ste si stanovili: udržať úsmev, odstrániť strach a vnímať každé jedno dieťa a jeho potreby, boli počas kurzu s našimi deťmi splnené.  Naše očakávania, na základe informácií o kurze na vašej webovej stránke, boli nielen naplnené ale dokonca prekonané. Spätná väzba od detí a pedagógov, ktorí sa kurzu zúčastnili je pozitívna. Rodičia detí sú takisto nadšení a spokojní, že ich deti sa kurzu zúčastnili. Deti majú zážitok na celý život, za to Vám ďakujeme.
       Odporučili by sme Vám do budúcna projekt viac spropagovať možno aj spôsobom oslovenia  materských škôl a základných škôl s ponukou kurzu formou emailu alebo pod. My sme ponuku zúčastniť sa kurzu nikde neregistrovali. Našu materskú školu s ponukou oslovil pán tréner Patrik Oravec, s ktorým sa poznáme osobne.  Nebyť jeho, o ponuke nevieme a kurzu by sme sa nezúčastnili, čo by bola škoda. Predpokladáme, že ste nejakým spôsobom určite projekt propagovali, no na našu materskú školu propagácia dosah nemala. Možno sú aj iné materské školy a základné školy, ktoré o tejto možnosti nevedia.
      My sme s radosťou projekt odporučili ostatným MŠ a ZŠ prostredníctvom článku v Spoločníku. Radi odporučíme kurz opätovne aj našej základnej škole v budúcom šk. roku, ktorá sa kurzu nezúčastnila.

S pozdravom a vďakou 

Katarína Veselá 
poverená zastupovaním MŠ Stankovany 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dobrý deň ,

                Veľmi kladne hodnotíme aktivitu Vášho MHK , ktorou boli kurzy korčuľovania pre MŠ a prvý stupeň ZŠ. Konečne niekto s takýmto  nápadom prišiel. 20 rokov chodíme s deťmi na klzisko z našej ZŠ a „trénerov“ a program sme si robili vyučujúce samé od 1. ročníka. Na zimnom štadióne bolo minimum pomôcok na využitie.   

                Prehľadné a spoľahlivé bolo prihlásenie sa tried a  rezervácia do Vami organizovaných kurzov.  Veľká pochvala patrí trénerom Marekovi Kohúrovi, Patrikovi  Oravcovi a Veronike Ondečkovej, ktorí sa deťom profesionálne venovali. Hodiny korčuľovania počas týždňa boli pestré aktivít s využitím množstva pomôcok na ľade. Tréneri deti správne motivovali , boli ochotní a milí. Ako klub ste prišli s výbornou aktivitou pre ružomberské deti, ktorá tu dávno chýbala. Píšem za všetky vyučujúce , ktoré túto možnosť využili z našej ZŠ Zarevúca a mali spolu s deťmi pozitívny zážitok.

                Jednoznačne odporúčame kompetentným v tomto meste, aby umožnili vyčlenením finančných  prostriedkov pokračovanie týchto kurzov ( zakúpenie pomôcok na ľad, možno aj prilieb a korčúľ na zapožičanie a finančné ohodnotenie trénerov).

 

 Mgr. Renáta Barancová

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Váš Pilotný projekt - kurz korčuľovania sa zapáčil nielen nám (pedag. zamestnancom) ale i rodičom ale hlavne deťom našej MŠ Ružomberok - Biely Potok, Hlavná 26.  Obohatil náš výchovno-vzdelávací proces o túto nadštandardnú aktivitu. 

Zámerom bolo zaradiť do nášho Školského vzdelávacieho programu s názvom „Šikovná lienka“ nadštandardnú vzdelávaciu aktivitu - kurz korčuľovania a to zvládnutie základov korčuľovania na zimnom štadióne v Ružomberku hravou formou v spolupráci s trénermi a pedagogickými zamestnancami školy.  Snažíme sa viesť deti k výchove k zdraviu a zdravému životnému štýlu, aby si kompenzovali psychické napätie, zlepšili svoj zdravotný stav, podporovali celkovú zdatnosť organizmu v spojitosti s rozvíjaním ostatných stránok ich osobnosti.Deti si kurzom rozvíjali pohybové schopnosti a zručnosti, stimulovali správne držanie tela pri korčuľovaní.  Po materiálnej stránke bol kurz dobre vybavený pomôckami pre osvojenie a zdokonalenie sa detí v korčuľovaní. Po organizačnej stránke sme boli tiež spokojní. 

V budúcnosti by sme žiadali vypracovať plán kurzu korčuľovania na jeden týždeň, aby sme si to mohli zapracovať do učebných osnov nášho Školského vzdelávacieho programu a následne do plánov výchovno-vzdelávacej činnosti. 

Uvítali by sme i dopravu z Bieleho Potoka na zimný štadión  a späť (využívali sme mestskú hromadnú dopravu tam i späť, čo bolo pre deti a celkovú organizáciu chodu našej MŠ dosť náročné (nedávno sme absolvovali i kurz lyžovania a Skybus nás vozil tam i späť do MŠ, čo veľmi kvitovali i rodičia detí). 

Máme záujem v tomto projekte aj v školskom roku 2020/2021 ďalej pokračovať a opäť sa zapojiť do kurzu korčuľovania pre naše deti v mesiaci november 2020. 

Touto cestou vyslovujeme veľké ďakujem organizátorom pilotného projektu a hlboko sa klaniame všetkým trénerom, ktorí to robili bezplatne. Vyčarili úsmev na tváre detských duší   a vložili do kurzu svoje srdce. 

S úctou

Mgr. Jana Jellušová,

riaditeľka MŠ Biely Potok 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dobrý deň,

Naša Súkromná materská škola absolvovala týždeň školy korčuľovania na jeseň s predškolákmi, čaká nás ešte týždeň s predškolákmi aj s 5 ročnými deťmi. Korčuľovať sme sa chodili aj po iné roky, avšak počas školy korčuľovania vnímame zlepšenie v niekoľkých oblastiach:

  • možnosť nechať si výstroj škôlkárov v šatni
  • materiálne zabezpečenie – pomôcky pre deti
  • personál – každý by mal robiť to, čo vie – učiteľ učí, tréner trénuje. Metodický postup pri nácviku korčuľovania, či správna technika korčuľovania, to sú atribúty, ktorými učiteľky v MŠ väčšinou nedisponujú. Sme laici, ktorí sa dokážu pohybovať na ľade. Na rozdiel od nás sú/mali by byť  tréneri, erudovaní odborníci v tom, čo robia, teda v trénovaní. Z toho logicky  vyplývajúce rozdiely, samozrejme, ovplyvňujú kvalitu práce s deťmi.

Okrem týchto rozdielov je samotné korčuľovanie pre deti prínosom. Okrem toho, že si osvoja základy korčuľovania, alebo aspoň absolvujú svoje prvé „dotyky“ s ľadom, rastie aj ich osobnosť. Osamostatňujú sa, nadobúdajú sebadôveru, učia sa nevzdávať sa. Radostná atmosféra, ktorú dokážu tréneri na ľade vytvoriť prispieva k ich všestrannému rastu. Akýkoľvek šport, ktorý deti robia je pre nich plusom a dobrým základom do života.

Myslím si, že symbolický poplatok za túto aktivitu by rodičov, alebo samotné školy nezruinoval a pomohol by vylepšiť materiálne zabezpečenie podobných aktivít, ako aj zabezpečiť ich dlhodobú udržateľnosť.

Sme vďačné za možnosť absolvovať školu korčuľovania pod taktovkou odborníkov. Dúfame, že o rok sa táto možnosť zopakuje.

S pozdravom

Mgr. Gabriela Gromnicová 

riaditeľka   

Súkromná MŠ TatraKUK

Malé Tatry 5A

Ružomberok

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dobrý deň.      

Za svojich 15 rokov pedagogickej praxe som absolvovala každý školský rok návštevy zimného štadióna. Vyplýva nám to z povinnosti plnenia ŠTÁTNEHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU. Organizačne bolo vždy náročné zabezpečiť akciu, aby ste sa v konkurencii iných škôl dokázali dostať k voľnému termínu a v neposlednom rade aj otvoreniu zimného štadióna v čase, ktorý ste mali dohodnutý. O službách poskytnutia miesta na odkladanie detskej výstroje, jedla a vlastného zabezpečenia ani nehovorím. V tomto období sa za poskytnuté služby platilo 0,50€.

     Bolo potrebné Vás vtiahnuť do stavu, ktorý predchádzal situácii, ktorá je na zimnom štadióne dnes. Prostredníctvom marketingu, ktorý MHK v RBK vykonáva, boli školy informované o možnosti využívať ich služby, ktoré sú zamerané na profesionálnu výučbu korčuľovania ako školám vyplýva zo ŠVP. Vytvorili program pod názvom KURZ KORČUĽOVANIA, ktorý ponúka bezplatné, profesionálnymi  lektormi zabezpečené, zorganizované (šatňa, teplé radiátory, miestnosť na stravovanie, pomôcky pre výučbu, ktoré si žiadna škola doposiaľ nemohla nakúpiť, ktoré sú priamo na ľade, zdarma vypožičanie korčúľ a prilieb pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia), časovo prispôsobené potrebám školských zariadení, elektronicky poskytnutá možnosť zabukovania si termínu aj s potvrdením o účasti v emailovej podobe.

      Vzhľadom na zmenu, ktorá nastala by som rada prostredníctvom tejto správy zhrnula, že ZŠ KLAČNO absolvovala kurz korčuľovania 3 krát v školskom roku 2019/2020 a so službami MHK v RBK sme boli veľmi spokojní. Progres bol citeľný a žiaci všetci skončili s tým, že sa naučili úspešne korčuľovať o čom svedčili aj diplomy, ktoré im boli udelené.

 

Za ZŠ KLAČNO:        PaedDr. Mgr. Gabriela Janovcová